Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2015

whysoshy

January 22 2015

whysoshy
5251 985a 500
Reposted fromrol rol viapassionative passionative
7402 c8d2 500
Reposted fromerial erial viafollowed followed
4704 9c29 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaszarakoszula szarakoszula
whysoshy
0697 b1c6 500
Francine Van Hove ur. 1942 malarz francuski
Reposted fromrol rol vianoelya noelya

January 21 2015

whysoshy
2714 e6bf
whysoshy
1086 f820
Reposted fromstrumienpola strumienpola viafollowed followed
8962 f51a

f.r.i.e.n.d.s | text posts

whysoshy
1820 dacf 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaxvcth xvcth

January 20 2015

whysoshy
0693 2a80 500
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaxvcth xvcth
2864 1e9c 500
Reposted fromwestwood westwood viaxvcth xvcth
whysoshy
3867 4dc4 500
Reposted fromfungi fungi vianoelya noelya
whysoshy
8201 3f22 500
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA viaxvcth xvcth
whysoshy
9596 d8e5
i know that tom and jerry (metro-goldwyn-mayer), bugs bunny (warner bros.) etc is not from disney.
Reposted fromNeutrum Neutrum vianoelya noelya
whysoshy

"Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył. Można by nas było podzielić na cztery kategorie, w zależności od tego, pod jakim typem spojrzenia pragniemy żyć.
Pierwsza kategoria marzy o spojrzeniu nieskończonej ilości anonimowych oczu, mówiąc inaczej, o spojrzeniu publiczności. (...)
Drugą kategorię tworzą ci, którym potrzeba do życia wielu spojrzeń znajomych oczu. Są to niezmordowani organizatorzy koktajli, przyjęć i kolacji. Są szczęśliwsi od ludzi pierwszej kategorii, którzy w momencie utraty publiczności mają wrażenie, że w salonie ich życia zgaszono nagle wszystkie światła. Prawie każdego spośród nich kiedyś to spotyka. Ludzie drugiej kategorii natomiast zawsze starają się o jakieś tam spojrzenia.(...)
Potem mamy trzecią kategorię – tych, którym do istnienia potrzebne jest spojrzenie ukochanego człowieka. Ich sytuacja jest równie niebezpieczna jak sytuacja ludzi pierwszej kategorii. Kiedyś przecież oczy ukochanego człowieka zamkną się i w sali zapanuje ciemność.
I wreszcie czwarta kategoria, najrzadziej spotykana: ci, którzy żyją pod wyimaginowanym spojrzeniem nieobecnych. To marzyciele."

— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromcherrycoke69 cherrycoke69

January 18 2015

whysoshy
whysoshy
0705 306b 500
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viadogs dogs

January 17 2015

whysoshy
jak ma się kurwa
motywację, to się wszystko zniesie. ja nie
mam kurwa motywacji.
— Marta Podgórnik
Reposted fromwelovekate welovekate viafollowed followed
whysoshy

When I come home from college
Reposted fromspecific-humor specific-humor viadogs dogs
whysoshy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...